Fokus på mobil telekom

I dag har Eltel en omfattande organisation med fokus på telekom, och verksamhet i åtta länder. Det innebär att kunden alltid har nära till specialiserade Eltel-team och deras resurser.

Alla Eltel-team arbetar enligt den operativa modellen Eltel Way, som har utvecklats från våra gemensamma erfarenheter och vårt engagemang i beprövade metoder i alla länder där vi bedriver verksamhet. Resultatet är en enhetlig metod i alla våra affärsenheter.

Eltel Way kräver att vi är Specialized, Empowered och Proactive. Specialized innebär att varje medarbetare på Eltel får en grundlig utbildning genom vår skola Eltel Academy. Empowered innebär att alla i organisationen har individuella mål och ansvarsområden och kan fatta snabba, enkla och konsekventa beslut. Proactive innebär att alla specialister på Eltel ständigt arbetar med att utveckla kundernas konkurrenskraft i det nya och framväxande Infranet-samhället.

Eltel är certifierat för alla stora leverantörers utrustning och följer processer och rutiner som garanterar bästa tänkbara kvalitet sett ur ett hållbarhetsperspektiv.