Ledande inom mobil telekom

Mobiltelekomsektorn utvecklas explosivt. Eltel visar vägen genom att erbjuda omfattande högkvalitativa Infranettjänster inom detta snabbt föränderliga område vilket ger kunderna möjlighet att öka både prestanda och effektivitet i sina mobila telenät. Med Eltel som samarbetspartner kan även ert företag bli en ledare.

Inom mobil telekom går trenden mot allt mer tekniskt avancerade lösningar. Mobiltelefoner används inte längre enbart för att ringa. De har blivit små persondatorer som erbjuder kunder och slutanvändare ett oerhört stort utbud av IT-baserade tjänster. Acceptansen för avbrott är låg och kraven på service och kvalitet är oerhört höga.

Eltel är en fullserviceleverantör av mobiltelekomtjänster. Vår kompetens och höga servicenivå innebär att vi kan ha ett framgångsrikt samarbete med de mest krävande kunderna. Eltels kunskaper täcker allt från standardprodukter till skräddarsydda lösningar. Vi bygger. Vi installerar. Vi underhåller.

Totalt sett garanterar vår beprövade kompetens, vår långa erfarenhet och våra etablerade meriter inom mobil telekom att kunden alltid får en toppmodern lösning från Eltel. Under årens lopp har Eltel presenterat fler innovationer för operatörer än alla andra företag tillsammans. Vi kommer att fortsätta att vara pionjärer. Vårt fokus är att maximera tillgängligheten i kundens nät, optimera resurserna och därmed i slutänden öka kundens vinst.

Vi finns alltid i närheten
Mobil telekom är i dag i grund och botten en nationell verksamhet. Eltels prioritet är därför att erbjuda tillgång till specialister i hela landet i de länder där våra kunder bedriver verksamhet. Svarstid när det gäller service är den viktigaste faktorn. Vi använder beprövade resurshanteringssystem med stöd av Mobile Workforce-lösningar för att säkerställa servicenivåer som motsvarar operatörernas behov.

Eftersom de flesta operatörer bedriver verksamhet i flera länder, är Eltel också organiserat för ett fokus på avancerade, toppmoderna tjänster som sträcker sig över gränserna. När kunden efterfrågar ett underhållsavtal för stora GSM-/UMTS-/LTE-nät eller ett allmänt avtal om Eltels installationstjänster kan vi tillgodose behoven i flera länder. Eltel satsar på marknaden för avtal över gränserna eftersom vi tror att det finns stora fördelar i att dela beprövade metoder från alla våra marknader.