Kontakta oss

Om du har frågor om Eltels verksamhet och våra möjligheter att hjälpa dig, din organisation eller verksamhet kontakta oss.

Respektive kontaktpersons ansvarsområde inom parentes.

 Magnus Arnebert Skåne, Halland
Magnus Arnebert
E-post:magnus.arnebert@eltelnetworks.se
 

Norra Sverige
Anton Johansson
E-post: anton.a.johansson@eltelnetworks.se

   

Övergripande frågor, nationell nivå

Stefan Leek

Stefan Leek
E-post: stefan.leek@eltelnetworks.se

Ola Hjalmarsson Ola Hjalmarsson
E-post: ola.hjalmarsson@eltelnetworks.se