Satsar på fast telenät

I dag har Eltel de överlägset mest omfattande resurserna och erfarna medarbetarna som arbetar med ledande operatörer inom fast telenät i åtta länder där vi bedriver verksamhet. Att vi satsar på fasta nät, med de senaste kraven på teknik och effektivitet, innebär att kunden alltid har specialiserade Eltel-team och resurser i närheten.

Alla Eltel-team följer modellen Eltel Way i sitt arbete. Den bygger på våra gemensamma erfarenheter och beprövade metoder i alla länder där Eltel bedriver verksamhet. Resultatet är en enhetlig process överallt i våra affärsenheter.

Eltel Way bygger på våra tre ledord – Specialized, Empowered och Proactive. Specialized innebär att en medarbetare på Eltel får en grundlig utbildning på vår egen utbildning Eltel Academy. Empowered innebär att alla i organisationen har individuella mål och ansvarsområden och kan fatta snabba, enkla och konsekventa beslut. Proactive innebär att alla specialister på Eltel ständigt arbetar med att utveckla kundernas konkurrenskraft i det nya och framväxande Infranet-samhället.

Eltel är certifierat för alla större leverantörers utrustning. Och givetvis följer Eltel processer och rutiner som garanterar bästa tänkbara kvalitet sett ur ett hållbarhetsperspektiv.