Fiber to the home – FTTH (fiber till hemmet)

Att bo på landsbygden och ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor i tätort eller stad. Det är livskvalitet!

Eltel kan hjälpa dig att ytterligare höja livskvaliteten på landsbygden genom att projektera, bygga och underhålla ditt fibernät – ett helhetsåtagande i världsklass. Bredbandsnätet innebär att du är med och tar ansvar för infrastrukturen i din bygd, ökar tillgängligheten och säkrar din kontakt med omvärlden. Därmed öppnar du även upp för möjligheten att värdet på din fastighet ökar.

Höga krav på prestanda
Så fort man i en familj är fler än två användare som vill använda medietjänster som TV, Internet och telefoni är ett fibernät den lösning som fungerar bäst. Med ett fibernät får du en uppkoppling med överlägsen kapacitet och tillförlitlighet.
Ett fibernät ger dig fast telefoni som fungerar även när kopparnätet plockats ner, TV med perfekt mottagning (även HD-kvalitet), Internet med högsta möjliga hastighet både nu och i framtiden samt möjlighet till säkrare larm och övervakning. Allt detta i en enda driftsäker nedgrävd kabel som du själv äger.

En trygg lösning för framtiden
Eltel erbjuder ett komplett koncept för att bygga och underhålla ditt byanät. Eltel bygger ditt nät med kvalitetssäkrat byggsätt för att kunna lämna garantier och för att du skall känna dig trygg med att nätet kommer att leva länge och vara attraktivt för framtiden. Med vår långa erfarenhet inom drift och underhåll internationellt har vi skapat ett starkt servicekoncept som vi effektivt anpassar till dina behov. Eltel är även behjälplig med frågor angående projektet under projektering och byggprocessen.

Vad menas med fiber?
Fibernät och fiberkablarna består av hårstråtunna genomskinliga trådar (oftast av glas) där laserdioder i båda ändar blinkar i takt med de signaler som skickas. Det innebär att data skickas via ljus istället för med hjälp av elektricitet som i koppar. Ljuset översätts sedan till elektriska signaler genom den aktiva utrustningen i varje ända av fiberkablarna. 

Vilka är fördelarna med fiber?
Fibernät och fibertekniken borgar bl.a. för bättre driftsäkerhet och högre överföringshastigheter av datatrafik. Inga elektriska störningar kan uppstå via kabeln då den inte är elektriskt ledande. Fiberteknik klarar av att föra fram datatrafiken betydligt längre än vad koppartekniken gör vilket t.ex. är bra när man bygger områdes- eller stamnät. 

Dygnet runt, 365 dagar om året finns Eltel nära dig för snabba insatser.

Kontakt inom Fiber to the home – FTTH
Stefan Leek, stefan.leek@eltelnetworks.se

Västsverige, Anders Högfeldt, anders.hogfeldt@eltelnetworks.se