Vi gör bredband möjligt för alla. Överallt. Med Fiber+.

Sveriges regering har satt ett bredbandsmål som säger att 95% av alla hushåll, företag och kommuner ska ha tillgång till bredband med 100 Mb/s år 2020.

Vi har kommit långt i vår bredbandsutbyggnad, men det finns en del kvar att göra. På grund av geografiska och topografiska hinder kan inte alla få tillgång till fiber ända fram till fastigheten.

För att ge alla tillgång till bredband har vi tagit fram Fiber+, en radiobaserad
bredbandslösning som gör det möjligt för hushåll, stadsnät, fastighetsägare och kommuner att få bredband, även i områden där framdragning av fiber inte är möjligt. Eller för de som väntar på att få fiber framdraget till sin fastighet.

Eltel Fiber+ har en hög och säker prestanda med garanterad kapacitet och bandbredd på 100 Mb/s. Fiber+ bygger på en lösning ovan topografin, genom att en mottagare monteras på kundens yttervägg, som via radioteknik kommunicerar med basstationen. Eftersom Fiber+ är en radiobaserad tjänst krävs inga dyra och tidskrävande markarbeten, vilket gör tjänsten mer kostnadseffektiv och tidsbesparande än att lägga traditionell fiber i marken.

Eltel Fiber+ har en hög och säker prestanda med garanterad kapacitet och bandbredd på 100 Mb/s. Fiber+ bygger på en lösning ovan topografin, genom att en mottagare monteras på kundens yttervägg, som via radioteknik kommunicerar med basstationen. Eftersom Fiber+ är en radiobaserad tjänst krävs inga dyra och tidskrävande markarbeten, vilket gör tjänsten mer kostnadseffektiv och tidsbesparande än att lägga traditionell fiber i marken.

Fördelar med Fiber+:

 • Hög och säker prestanda
 • Snabb etablering
 • Kostnadseffektiv utan dyra markarbeten
 • Garanterad bandbredd för varje kund
 • Enkel installation
 • Licensfri

Teknisk lösning:

 • Basstation med Beamforming antennteknik
 • Duplex TDD teknik
 • Upp till 750Mb/s agg per sektor
 • Garanterad SLA (Service Level Agreement) per kund
 • Krypterad trafik

Kontakta oss redan idag.

Stefan Leek, stefan.leek@eltelnetworks.se
Magnus Arnebert, magnus.arnebert@eltelnetworks.se
Anton Johansson, anton.a.johansson@eltelnetworks.se