Ledande inom tjänster för Communication

Med Eltel som partner kan prestanda och effektivitet i det fasta telenätet förbättras. Vi visar vägen när det handlar om omfattande Infranet Quality-tjänster, både inom traditionella och nya områden. Allt för att ge våra kunder fördelar.

Eltel är en fullserviceleverantör av tjänster avseende fasta telenät. Våra kunskaper täcker allt från standardprodukter till skräddarsydda lösningar. Vi bygger, installerar och underhåller. Vår kompetens innefattar alla tänkbara tekniker.

Den nuvarande trenden inom fasta telenät är ett skifte mot allt mer integrerade lösningar. Fasta telenät används inte längre enbart för att förmedla enskilda telefonsamtal, utan de är även själva grunden för IT-baserade tjänster som både kunder och slutanvändare efterfrågar i all högre grad. Acceptansen för avbrott är låg och kraven på service och kvalitet oerhört höga.

I dag har de flesta länder ett stamnät. Utmaningen ligger i att utöka detta nät till krävande slutkunder genom lokala fibernät. Eltel är en pionjär när det gäller att tillgodose behovet av ökad kapacitet och möjligheter inom fasta nät med hjälp av vårt gränslösa angreppssätt. För oss är framtiden redan här.

Vi finns alltid i närheten
Communicationär i grunden en nationell verksamhet. Eltels prioritet är därför att erbjuda tillgång till specialister i hela landet i de länder där vi bedriver verksamhet. När det gäller servicetjänster är det framförallt vår snabba svarstid och vår effektivitet som är den avgörande faktorn. Vi använder beprövade resurshanteringssystem med stöd av Mobile Workforce-lösningar för att säkerställa servicenivåer som motsvarar operatörernas behov.

I det större perspektivet, när operatörer går samman och blir större, kan vi vara deras gränsöverskridande partner tack vare vår nationella och internationella närvaro. Vårt arbete med referensvärden från olika kunder och länder är en viktig fördel i det här sammanhanget.

Totalt sett garanterar vår beprövade kompetens, vår långa erfarenhet och våra etablerade meriter inom det fasta telenätet att kunden alltid får en toppmodern lösning från oss på Eltel. De senaste åren har Eltel varit en pionjär inom området och presenterat fler innovationer till operatörer än alla andra företag tillsammans. Det kommer vi att fortsätta med. Vi satsar på att maximera tillgängligheten i kundens nät och optimera kundens resurser. Allt handlar om att bidra till våra kunders resultat, både när det gäller lönsamhet och kvalitet.