Med fokus på säkerhet. Med fokus på effektivitet.

Eltel har ett omfattande erbjudande med högkvalitativa Infranettjänster inom flygtrafikområdet. I kombination med vår djupa förståelse av denna oerhört säkerhetsinriktade verksamhet innebär detta att vi alltid kan erbjuda våra kunder ett säkert flygtrafiksystem.

Eltels tjänster är inriktade på att ge stöd till kundens kärnverksamhet på ett säkert och flexibelt sätt. Ambitionen är att generera mervärde åt kunden i form av kostnadseffektiv drift för en säker hantering av flygplatser och flygnavigeringstjänster. Våra mångåriga partnersamarbeten med kunder i Sverige visar att Eltel är en pålitlig partner när det gäller att sköta viktiga system.

Vi vill ha långsiktiga avtal och nöjda kunder. Det ursprungliga kontraktet mellan Eltel och den svenska kunden undertecknades 1996, i konkurrens med både inhemska och internationella aktörer. Eltel genomför årligen förhandlingar om nivåerna för volymer och servicenivåavtal, för att kunderna ska vara nöjda men även för att granska samarbetet.

Alla Eltel-tekniker som arbetar inom det här området är utbildade och certifierade inom det specialiserade och säkerhetskrävande området flygtrafiksystem. Kundnöjdheten för Eltel mäts årligen hos kundernas organisationer och har stadigt ökat under årens lopp.

Kontakta mig

Robert Sporrong
robert.sporrong@eltelnetworks.se