• Eltel säkrar infrastrukturkontrakt i Förbifart Stockholm till ett värde om cirka 38 miljoner euro

  Eltels svenska kommunikationsverksamhet är samarbetspartner till Siemens Mobility AB som har vunnit och tilldelats upphandlingen från Trafikverket om att installera tele-, styr- och övervakningssystem för ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm. Kontraktets totala ordervärde uppgår till cirka 75 miljoner euro, varav Eltels andel motsvarar cirka 38 miljoner euro.

  2018-12-03

 • Eltel ställer krav på kunskap och kvalitet tillsammans med Robust fiber

  Eltel har varit drivande i arbetet för att tillsammans med bland annat Post- och Telestyrelsen ta fram en gemensam branschstandard för anläggning av robusta fibernät.

  2018-02-22

 • Eltel tecknar nytt flerårigt byggavtal med Ellevio i Sverige inom affärsområdet Power

  Eltel har tecknat ett nytt avtal inom eldistribution med Ellevio AB som innebär att bygga nya lokala jordkabelelnät i Sverige. Kontraktet är turnkey och omfattar allt från design till driftsättning. Projektet väntas vara klart till sommaren 2020. Avtalet är ett viktigt genombrott för Eltel på den svenska marknaden.

  2017-07-13

 • Eltels satsning inom domstolstele fortsätter framgångsrikt.Vi har nu fått ytterligare åtaganden, den här gången i Nacka.

  2017-06-13