Powrót do: Wiadomości

Grupa Eltel podjęła decyzji o koncentracji swojej działalności na rynku skandynawskim i przygotowuje strategiczną ocenę działalności biznesowej w Polsce i Niemczech

2019-04-03

Grupa Eltel podjęła decyzji o koncentracji swojej działalności na rynku skandynawskim i przygotowuje strategiczną ocenę działalności biznesowej w Polsce i Niemczech

Zgodnie z nową strategią, Operational Excellence, Grupa Eltel zainicjowała strategiczną ocenę działalności biznesowej  spółek w Polsce i Niemczech włącznie z możliwą ich sprzedażą.

Sprzedaż działalności w Polsce i Niemczech oznaczała by  kolejny krok Grupy  Eltel w kierunku realizacji przyjętej strategii  i koncentruje się bardziej na rozwoju rynku skandynawskiego, na którym firma Eltel ma wiodącą pozycję na rynku, wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i w którym model biznesowy jest powtarzalny i ukierunkowany głównie na budowę, serwis i eksploatację.

„Prowadzone w Eltel prace nad poprawą działalności operacyjnej i efektywności  w połączeniu z mniejszym ryzykiem na rynku skandynawskim i mniejszą kapitałochłonnością projektów umożliwią nam dalszy rozwój i inwestowanie w firmę, tak aby zapewnić długoterminowe zrównoważone tworzenie wartości dla spółki i jej akcjonariuszy. Naszym długoterminowym celem jest powrót do marży EBITA na poziomie 5% przy stabilnych przepływach pieniężnych i zdrowym bilansie ”, mówi Casimir Lindholm, Prezydent i CEO Grupy Eltel.

W Polsce i Niemczech Eltel Networks działa w segmentach Power and Communication. W 2018 r. działalność w obu krajach obejmowała około 1800 pracowników a sprzedaż netto około 175 mln EUR, co odpowiada około 15% obrotów Grupy Eltel.

Proces oceny został zapoczątkowany, a potencjalna sprzedaż działalności w Polsce i Niemczech może nastąpić  na przełomie 2019 i 2020 roku.

W celu uzyskania dalszych informacji:
Petter Traaholt, CFO
Tel: +46 72 595 4749, petter.traaholt@eltelnetworks.se

 

 

Powrót do: Wiadomości