Powrót do: Wiadomości

Eltel Networks utrzymuje dobre wyniki finansowe w trzecim kwartale 2013

2013-11-14
Axel Hjärne

Eltel Networks utrzymał wyniki finansowe na wysokim poziomie w trzecim kwartale 2013 roku. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 300,9 mln EUR i wzrosły w stosunku do tego samego okresu w 2012 roku o 2,1% (294,7). W okresie styczeń – wrzesień rok do roku sprzedaż była tylko o 1,6% niższa i wyniosła 806,5 mln EUR (819,6). Liczba zatrudnionych pracowników na koniec września wynosiła 8641 osób (8677).

Dobre wyniki finansowe w okresie od kwietnia do września 2013

„W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowano wolniejsze tempo wzrostu w porównaniu z danymi z tego samego okresu w roku 2012. Pierwsze tygodnie ubiegłego roku były bardzo napięte z powodu burz. W efekcie bardzo dużego zaangażowania zarówno w pierwszym jak i drugim kwartale bieżącego roku jesteśmy bardzo blisko utrzymania poziomu sprzedaży z roku 2012. Jesteśmy zatem na dobrej drodze aby osiągnąć założony wynik finansowy na 2013 rok”, wyjaśnia Axel Hjärne, Prezes i CEO Grupy Eltel Networks.

„Specjalistyczne usługi oferowane przez Eltel Networks w sektorze infrastrukturalnym oraz lokalizacja geograficzna prowadzenia działalności, ponownie okazały się być bardzo dobrą platformą dla prowadzenia biznesu. Nasz portfel zamówień sukcesywnie powiększał się w ciągu roku co skutkowało podpisaniem kilku znaczących umów. Przyglądając się bliżej naszym sześciu jednostkom biznesowym działającym między innymi w sektorach energetycznym, telekomunikacyjnym i transportowym możemy zauważyć, że wszystkie z nich funkcjonują lepiej lub na takim samym dobrym poziomie w stosunku do roku 2012. Systematyczna i ciężka praca w kierunku rozwoju wewnętrznych procesów (Eltel Way) i kompetencje, które zostały zauważone także przez naszych klientów, pomogły nam usprawnić poziom działalności w całym sektorze Infranet”, kontynuuje Axel Hjärne.

W sierpniu Eltel Networks sprzedał Avaya i Aastra, część swojej działalności w zakresie telekomunikacji, dla NetDesign będącej spółką córką duńskiej firmy Danish TDC. W związku z tym przejęciem 39 pracowników zostało przeniesionych do nowego właściciela.

Dobre wyniki finansowe w sektorach energetycznym i transportowym

„Podpisaliśmy kilka ważnych umów dla sektora kolejowego: w Norwegii na kwotę 20 mln EUR,  w Szwecji na kwotę 17 mln EUR oraz z firmą Destia w Finlandii. Pozyskaliśmy nowe umowy serwisowe w Finlandii, a w sektorze transportowym staliśmy się wieloletnim partnerem firmy Swedavia, spółki zarządzającej siecią portów lotniczych w Szwecji, podpisując nową trzyletnią umowę z opcją jej przedłużenia na kolejne trzy lata. Roczna wartość tej umowy wynosi kilka milionów EUR. Specjalizujemy się w zapewnieniu wielu technologii, kompleksowych usług technicznych dla lotnisk cywilnych, usług zarządzanych z własnych centrów operacji sieciowych w Gothenburgu i Kopenhadze.  W ostatnim czasie świadczymy usługi także dla firmy Banedanmark zajmującej się eksploatacją i utrzymaniem duńskiej sieci kolejowej.

„Power Transmission w ostatnim czasie podpisał umowę z firmą Statnett na budowę linii elektroenergetycznych o wartości 40 mln EUR. Umowa ta umożliwiła powrót Eltel Networks na rynek norweski po kilku latach nieobecności. Druga umowa została podpisana ze Svenska Kraftnät na budowę linii przesyłowej 400kV w południowo-wschodniej Szwecji o wartości 19 mln EUR. Sektor Power Transmission jest również bardzo dobrze przygotowany do realizacji zadań na rozwijającym się rynku afrykańskim. Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów elektryfikacji w systemie „pod klucz” umożliwiło nam podpisanie dwóch ważnych umów z firmą TANESCO w Tanzanii na łączną kwotę około 40 mln EUR. Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do rozwoju infrastruktury w Afryce, gdzie nadal duża część ludności nie posiada dostępu do elektryczności.”

„Oprócz budowy linii elektroenergetycznych różnych napięć, zajmujemy się także budową stacji elektroenergetycznych i dyspozytorni wyposażonych w środki łączności. Łącząc naszą doskonałość w zarządzaniu projektami z doświadczeniem lokalnych podwykonawców, możemy podnieść poziom kompetencji afrykańskich firm. Pozostałe nowe umowy w Mozambiku i Zambii są w końcowej fazie uzgodnień finansowych. Wkrótce przedstawimy informacje o największym w historii Eltel Networks projekcie” powiedział Axel Hjärne.

“Power Distribution podpisał 3-letnią umowę z Vattenfall w Szwecji na utrzymanie sieci i stacji elektroenergetycznych. Wartość umowy szacuje się na kwotę około 10 mln EUR rocznie. Latem tego roku jednostka Smart Metering została włączona do Power Distribution. Ponadto, Eltel Networks z sukcesem zakończył projekt instalacji ponad 600 tysięcy inteligentnych liczników, który był realizowany wspólnie z firmą Fortum w Finlandii. Eltel Networks zainstalował łącznie ponad 3,5 miliona inteligentnych liczników w Finlandii, Szwecji i Danii, co czyni go liderem we wdrażaniu inteligentnych sieci w Północnej Europie.”

„W sektorze telekomunikacyjnym podpisaliśmy umowy z wiodącymi operatorami sieci, które zapewniały stały przepływ dochodów.  Pomimo braku wzrostu w sektorze telekomunikacyjnym, jego rozmiar, różnorodność wykonywanych prac i posiadanie wymaganych kompetencji musi stale odpowiadać rozwijającym się technologiom, koncepcjom usług i modelom biznesowym co jest niewątpliwie dobrym punktem odniesienia dla rozwoju całej firmy.”

Perspektywy na 2014

„W chwili obecnej naszym celem jest osiągnięcie dobrego wyniku finansowego na koniec 2013 roku. Pierwsze wyliczenia do października wyglądają optymistycznie ale zazwyczaj to ostatni kwartał jest dla nas najbardziej intensywnym okresem. Oczekujemy osiągnięcia założonego budżetu na 2013 rok, który mógłby okazać się najlepszym rokiem w historii Eltel Networks. W tym roku wprowadziliśmy nowe sposoby pomiaru skuteczności naszych procesów dostaw, a to z pewnością przyczyniło się do wymiany najlepszych praktyk wzdłuż naszych organizacyjnych i geograficznych granic. Badanie przeprowadzone wśród naszych największych klientów wskazało, że jakość, kompetencje i elastyczność są najbardziej oczekiwanymi i docenianymi kryteriami podczas wyboru odpowiedniego wykonawcy. Powyższe stanowiły od początku cel strategii Eltel Networks dzięki czemu jesteśmy w stanie wyprzedzić naszych konkurentów.”

„Nasz portfel zamówień na rok 2014 jest dobry, zatem prognozy wyglądają optymistycznie. Nasza pozycja startowa jest silna i wiele ciekawych wydarzeń odbywa się w ramach struktur Infranet. Ponadto, bardzo ciekawe inicjatywy realizowane są przez decydentów, inwestorów i operatorów. Jest to bardzo dynamiczny przemysł, a Eltel Networks jest dynamicznym partnerem dla właścicieli sieci i ich operatorów. Dziękuję naszym pracownikom za wyjątkowy postęp w 2013 roku, który będziemy  kontynuować  w 2014 roku”, kończy Axel Hjärne.

Więcej informacji:
Axel Hjärne, Prezes i CEO
Tel: +46 70 548 8432, axel.hjarne@eltelnetworks.com
Hannu Tynkkynen, Wiceprezes
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Powrót do: Wiadomości