Powrót do: Wiadomości

ELTEL Networks Energetyka S.A. realizuje na terenie spółki w Gutkowie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt."Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 233kWp".

2017-04-04

Celem projektu jest promocja odnawialnych źródeł energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza w regionie. Zakładamy, że w wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie nie tylko zdolność wytwarzania tzw. "zielonej "energii”, ale nastąpi wzrost udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej na Warmii i Mazurach.

Dofinansowanie projektu z UE:  816 320,45 zł
Całkowita wartość projektu:  1 181 263,71 zł

Rozpoczęcie projektu:  02.11.2016
Planowane zakończenie: 30.06.2017

 

Więcej informacji:

Maciej Ostrowski
Dyrektor Kadr i Komunikacji
ELTEL Networks Energetyka S.A.
tel +48 89 522 25 92
maciej.ostrowski@eltelnetworks.com

Powrót do: Wiadomości