RODO / GDPR

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w poszczególnych spółkach, prosimy o kontakt na odpowiedni adres mailowy.

In matters related to the processing of personal data in a particular company, please contact us at the appropriate e-mail address.

1. Eltel Networks Energetyka S.A. rodoene@eltelnetworks.com

2. Eltel Networks Poland S.A. rodoenp@eltelnetworks.com

3. Energoprojekt - Kraków S.A. rodoepk@eltelnetworks.com