RODO / GDPR

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w poszczególnych spółkach, prosimy o kontakt na odpowiedni adres mailowy.

In matters related to the processing of personal data in a particular company, please contact us at the appropriate e-mail address.

1. Eltel Networks Energetyka SA rodoene@eltelnetworks.com

2. Eltel Networks Poland SA rodoenp@eltelnetworks.com

3. Energoprojekt - Kraków SA rodoepk@eltelnetworks.com