Kontakt

Dział Sprzedaży / Sales Department
Tomasz Kopiec
+48 609 144 031
kontakt@eltelnetworks.com


Dział Ofertowania / Tendering Department
Piotr Wyrzykowski
+48 724 777 719
kontakt@eltelnetworks.com

W Polsce pod marką Eltel Networks działają następujące spółki:

1. Eltel Networks Energetyka SA

Siedziba Spółki
Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn
tel. +48 89 522 25 20
fax +48 89 523 81 98
olsztyn@eltelnetworks.com
Biuro Rzeszów
Widełka 873, 36-145 Widełka
tel. +48 17 780 12 20
fax +48 17 780 12 90
rzeszów@eltelnetworks.com

NIP: 7390102722
KRS: 0000019827
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 6 645 000,00 zł wpłacony w całości 

2. Eltel Networks Poland SA
Tryton Business House
ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk
tel:  +48 695 170 146
office.gdansk@eltelnetworks.com

3. Energoprojekt - Kraków SA 
ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków
tel. +48 12 299 72 22
fax +48 12 299 73 00
krakow@eltelnetworks.com
office@energoprojekt.krakow.pl

NIP: 677-10-01-489
KRS: 77824
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 507 199,00 zł wpłacony w całości