Pracownicy Eltel Networks

W całej Europie ELTEL Networks zatrudnia ponad 8700 pracowników, posiadających kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie potrzebne do wykonywania powierzonych zadań w zakresie świadczonych usług, stale też doskonalących swoje umiejętności zawodowe.

Pracownicy Eltel Networks pracują według jednolitego dla całej Grupy ELTEL Networks modelu działania, zwanego Eltel Way,  dzięki któremu mogą zapewnić wysokie standardy świadczonych usług. Stosowany model biznesowy oparty na otwartości na potrzeby klienta i postawie zaangażowania, zapewnia ścisłą współpracę z klientem na każdym etapie świadczonych usług.

Chcemy, aby nasi ludzie byli coraz lepsi zdobywając nowe kompetencje i rozszerzając swoje umiejętności w ramach organizacji ELTEL Networks. Szkolenia przygotowują naszych pracowników do rosnących wymagań rynku, są też niezmiernie istotne dla ich przyszłej kariery i rozwoju osobistego.