Sektor telekomunikacyjny

Eltel Networks w Polsce - jako wiarygodny partner i dostawca pełnej gamy usług - dostarcza klientom sektora telekomunikacyjnego konkurencyjne, wysokiej jakości usługi i rozwiązania techniczne.

Eltel Networks Telecom Sp. z o.o. zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych projektantów oraz wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską i techniczną posiadającą stosowne uprawnienia, co - w połączeniu z profesjonalnym wyposażeniem - pozwala na szybką i fachową realizację powierzonych zadań inwestycyjnych.

Zakres usług związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej obejmuje między innymi:

1.      wyszukiwanie miejsc pod inwestycje wraz z wszelkimi uzgodnieniami

2.      wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz koordynowanie procesów inwestycyjnych (w tym uzyskanie pozwolenia na budowę)

3.      prace budowlano-montażowe

4.      instalacja, testy, uruchomienie oraz integracja sprzętu

5.      projekty instalacji wewnętrznych - „in building"

6.      budowa "pod klucz" obiektów telekomunikacyjnych

7.      budowa sieci światłowodowych.

8.      utrzymanie sieci (włączając naprawy i przeglądy).

Utrzymanie sieci telekomunikacyjnych dla właścicieli i operatorów telefonii  mobilnej stanowi jedną z kluczowych kompetencji Eltel Networks w Polsce. 

Zapewniamy ofertę na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych Inwestora, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości usług. Rzetelna obsługa na wszystkich etapach realizacji inwestycji, stała kontrola postępu prac, odpowiedzialne doradztwo, precyzyjne wykonanie z zastosowaniem najnowszych technologii, bezwzględne dotrzymywanie terminów - to dewiza naszej firmy.

Posiadamy liczne referencje dobrego wykonywania usług potwierdzone przez naszych długoletnich klientów.