Energoprojekt-Kraków SA

Energoprojekt - Kraków SA to w pełni niezależny, kompetentny, poszukujący innowacji partner klienta w realizacji kompleksowych zadań przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

Energoprojekt - Kraków SA jest firmą inżynieryjno-konsultingową o wieloletnich tradycjach i doświadczeniu (w 2009 roku obchodził jubileusz 60-lecia). Energoprojekt - Kraków SA stanowi w pełni niezależny i kompetentny zespół, będący partnerem klienta w realizacji zadań z zakresu przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

Ponad 100 osobowa grupa projektantów stanowi największy kapitał firmy. Są wśród nich członkowie Komitetów Studiów i Grup Roboczych CIGRE. Dzięki wysokim kwalifikacjom, pogłębianym szkoleniami i praktykami w kraju i za granicą, zapewniają oni specjalistyczne i kompleksowe usługi na wszystkich etapach realizacji inwestycji energetycznych w obszarze przesyłu i rozdziału.

Energoprojekt - Kraków SA to firma innowacyjna, na bieżąco monitorująca  i analizująca rozwój nowoczesnych technik i technologii, które wprowadza do swoich rozwiązań, stosując nowoczesne systemy CAD.

Podstawowe usługi świadczone przez Energoprojekt - Kraków SA:

● studia, analizy, ekspertyzy dotyczące systemu elektroenergetycznego oraz prognozy i koncepcje jego rozwoju,

● kompleksowa dokumentacja koncepcyjno-projektowa w pełnym zakresie (od koncepcji i analiz, poprzez geodezję i geologię, dokumentację prawną, projekty budowlane, wykonawcze, do dokumentacji powykonawczej), dla linii i stacji elektroenergetycznych wraz z projektowaniem konstrukcji słupów i ich badaniem, masztów antenowych i wież obserwacyjnych,

● analizy techniczno-ekonomiczne oraz projekty wyposażenia traktów i sieci światłowodowych w sprzęt teletransmisyjny,

● project management i realizacja inwestycji „pod klucz” wg FIDIC.

Posiadany certyfikat ISO 9001 gwarantuje najwyższą jakość usług.  Tytuł Gazeli Biznesu, uzyskany już piąty  raz z rzędu, świadczy o kwalifikacjach, wiarygodności a także o przejrzystości działania i nieskazitelnej reputacji firmy. Potwierdza to również posiadany certyfikat Przejrzystej Firmy.

Od lipca 2006 roku w należymy do międzynarodowej Grupy Eltel Networks.

Kontakt:

Energoprojekt - Kraków SA
ul. Mazowiecka 21
30-019 Kraków

Tel. +48 12 299 72 22
Fax. +48 12 299 73 00

krakow@eltelnetworks.com
office@energoprojekt.krakow.pl
www.energoprojekt.krakow.pl

NIP: 677-10-01-489
KRS: 77824
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 507 199 zł wpłacony w całości

Prezes Zarządu - Sławomir Samek

Do pobrania:

Broszura Energoprojekt-Kraków SA (j.polski)
Broszura Energoprojekt -Kraków SA (j. angielski)