ELTEL Networks Telecom spółka z o.o. Warszawa

Firma ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. powstała w wyniku zmiany nazwy z Sofrer Polska Sp. z o.o. założonej w listopadzie 1995 roku. Głównym zakresem działania objęte są usługi techniczne w branży telekomunikacyjnej. Naszym zadaniem jest oferowanie polskim klientom najwyższej jakości usług. ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. jest firmą prężną i elastyczną tak, by świadczyć swoim klientom profesjonalne usługi. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz niezbędne zasoby techniczne. Stawiamy na długotrwałą współpracę opartą na solidnych podstawach, dlatego też budujemy zaufanie u naszych klientów oferując im usługi o wysokiej jakości, co potwierdzamy gotowością do świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego infrastruktury zarówno technicznej, jak i teletransmisyjnej.

W ciągu swojej kilkunastoletniej działalności wykonaliśmy na rzecz producentów sprzętu telekomunikacyjnego oraz operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej szereg prac implementacyjnych sprzętu radiowego.  W ramach współpracy ze wszystkimi krajowymi operatorami telefonii komórkowej ELTEL Networks Telecom Sp. z o. o. świadczy na ich rzecz następujące rodzaje usług:

Prace projektowe:

 • Projekty konstrukcyjno - budowlane stacji bazowych,
 • Projekty technologiczne,
 • Projekty elektryczne,
 • Planowanie radiowe.

Prace wykonawcze (formalno-prawne i budowlane):

 • Akwizycja oraz prowadzenie spraw formalno - prawnych,
 • Instalacja torów antenowych,
 • Instalacja linii radiowych,
 • Instalacja urządzeń GSM nadawczo – odbiorczych BTS,
 • Instalacja systemów radiowego dostępu abonenckiego,
 • Produkcja i montaż konstrukcji stalowych,
 • Prace budowlane,
 • Prace elektryczne,
 • Pomiary elektryczne,
 • Pomiary tła elektromagnetycznego (EME),
 • Pomiary pokrycia radiowego
 • Budowa i utrzymanie linii światłowodowych

Prace serwisowe:

 • Serwis i utrzymanie infrastruktury techniczno-budowlanej
 • Serwis i utrzymanie sprzętu telekomunikacyjnego.

ELTEL Networks Telecom Sp. z o. o. posiada pełne zaplecze biurowo-magazynowe w Warszawie, Krakowie-Katowicach, Poznaniu i Gdańsku. Aktualnie dysponujemy następującą powierzchnią magazynową: Warszawa – 1300m², Kraków – 600m², Poznań –400m², Gdańsk –150m².  Dzięki temu, iż posiadamy szereg biur regionalnych, usługa serwisowa (utrzymanie sieci) świadczona jest na terenie całego kraju zgodnie z przyjętą zasadą 24/365.

W latach 2001-2007 ELTEL Networks Telecom Sp. z o. o. świadczył usługi utrzymania sieci na rzecz PTK Centertel. W ramach niniejszego projektu usługą utrzymania objętych było ponad 1100 stacji bazowych w regionie zachodnim oraz ponad 600 stacji bazowych w regionie południowym. Utrzymanie dotyczyło zarówno infrastruktury budowlanej (konstrukcje stalowe, drogi kablowe, kontenery, pomieszczenia techniczne, instalacja elektryczna i uziemiająca) jak i sprzętu telekomunikacyjnego (BTS, radiolinia, systemy zasilania, klimatyzacja, systemy antenowe, podtrzymanie zasilania z uzyciem generatorów itp.).

Ponadto w  latach 2007-2008 ELTEL Networks Telecom Sp. z o. o. świadczył usługi utrzymania stacji bazowych 3G Huawei dla PTK oraz w latach 2003-2004 utrzymanie linii radiowych oraz przeglądy obiektów węzłowych dla Energis na terenie całej Polski.

W chwili obecnej ELTEL Networks Telecom Sp. z o. o. świadczy usługi utrzymania stacji bazowych na rzecz PTC w regionie południowym oraz centralnym (region wschodni w nomenklaturze Sferii) oraz utrzymanie linii radiowych NSN w regionie południowym.

Ponadto, jako dystrybutor materiałów produkowanych przez czołowych producentów światowych (na przykład RFsS Kabelmetal, Andrew, Kathrein), ELTEL Networks Telecom dostarcza swoim klientom wszelkie niezbędne materiały instalacyjne w projektach „pod klucz”.

Kontakt:

ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 17
03-821 Warszawa
Tel. +48 22 518 95 00 
Fax. +48 22 518 95 10 

eltelnetworks-tel@eltelnetworks.com

NIP: 522-10-24-941
KRS: 80866
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy  11 542 500  złotych wpłacony w całości

Prezes Zarządu - Andrzej Szawarski

Pliki do pobrania:

ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. - biura regionalne
ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. - prezentacja firmy
ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. - certyfikat ISO
ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. - Polityka Jakości