Wydział Stacji

ELTEL Networks Energetyka S.A. dostarcza kompleksowe usługi w zakresie budowy, modernizacji i remontów stacji oraz rozdzielni elektroenergetycznych wraz zakupem i dostawą niezbędnej aparatury oraz pomiarów i badań aparatury, urządzeń i stacji elektroenergetycznych.

Wykonujemy także kompleksowe usługi z zakresu projektowania, budowy, modernizacji i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych  i systemów informatycznych dla sektora elektroenergetycznego. Nasi pracownicy to ludzie o specjalistycznej wiedzy, praktycznych umiejętnościach oraz bogatym doświadczeniu, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, by zapewnić profesjonalną organizację i realizację powierzonych prac.