Wydział Sieci

ELTEL Networks Energetyka S.A. jest znanym na polskim rynku wykonawców budownictwa elektroenergetycznego dostawcą usług dla infrastruktur sieciowych.

Budujemy nowe obiekty elektroenergetyczne oraz wykonujemy roboty modernizacyjne obiektów energetycznych w zakresie linii napowietrznych i kablowych średnich i niskich napięć.