Wydział Linii

ELTEL Networks Energetyka S.A. realizuje pełen zakres usług budownictwa elektroenergetycznego w zakresie budowy i modernizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych wszystkich napięć.

Wykonujemy modernizację termiczną linii na wszystkie rodzaje przewodów HTLS, których montaż poprzedzony jest audytem linii i analizą techniczno - ekonomiczną. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy technologię wymiany przewodu odgromowego na pozostających pod napięciem liniach 220 i 400kV. Posiadamy elastyczny i nowoczesny system odbudowy poawaryjnej linii WN (Emergency Restoration System), oparty na aluminiowych elementach słupów, umożliwiających szybki montaż bez udziału dźwigu.