Wydział Eksploatacji

ELTEL Networks Energetyka S.A. oferuje pełen zakres usług eksploatacyjnych w zakresie eksploatacji stacji i linii elektroenergetycznych oraz kompleksowe usługi transformatorowe, oględziny i diagnostykę linii elektroenergetycznych oraz prace wykonywane pod napięciem na liniach oraz stacjach.

Posiadamy zestawy najnowszych urządzeń pomiarowych niezbędnych do diagnostyki zarówno linii, jak i urządzeń stacyjnych NN, WN, SN oraz nn. Świadczymy również usługi laboratoryjne w zakresie badania oleju elektroizolacyjnego używanego w urządzeniach energetycznych.