Centrum Badawczo-Rozwojowe

By utrzymać pozycję największej firmy budownictwa elektroenergetycznego w Polsce oraz kluczowego gracza na rynku europejskim, ELTEL Networks potrzebuje innowacji w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Od 2. stycznia 2017 roku w strukturze ELTEL Networks Energetyka S.A. funkcjonuje Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Zadania Centrum skupiają się na automatyzacji procesów przygotowania inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem zbierania i przetwarzania danych cyfrowych, usprawnieniu procesu przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi wydziałami, wprowadzeniu jednolitej struktury przygotowania i katalogowania dokumentacji, usprawnieniu przepływu wiedzy i kompetencji pomiędzy pracownikami Spółki, otwarciu się na współpracę pozakorporacyjną, czyli realizację zadań wspólnie z ośrodkami badawczymi i naukowymi, a także bliskiej współpracy z partnerami biznesowymi oraz na kształtowaniu potrzeb kluczowych klientów. 

Centrum Badawczo-Rozwojowe to nasz łącznik pomiędzy przemysłem a nauką.