ELTEL Networks

ELTEL Networks jest wiodącym europejskim dostawcą usług technicznych świadczonych na rzecz operatorów kluczowych dla społeczeństwa sieci: Power, Communication oraz Inne. Obszar działalności obejmuje kraje skandynawskie, Polskę i Niemcy.


ELTEL Networks oferuje szeroki i zintegrowany wachlarz usług, począwszy od utrzymania i rozbudowy infrastruktury po kompleksową  realizację projektów.  Grupa Eltel posiada zróżnicowany portfel zamówień oraz rosnącą bazę klientów.  

W  2017 roku przychód firmy wyniósł 1,3 miliarda EURO. ELTEL Networks zatrudnia 8000 osób. Od 2015 roku akcje firmy ELTEL AB są notowane na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ.

Więcej informacji o Grupie Eltel Networks na stronie globalnej: www.eltelgroup.com