Aktualności dotyczące walnych zgromadzeń Spółek Eltel w Polsce.

Eltel Networks Energetyka SA

Siedziba: Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn, Polska.

Kapitał Zakładowy: 6.645.000,00 PLN (wpłacony w całości).

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000019827.

NIP: 7390102722

REGON: 510504190

 

Eltel Networks Poland SA

Siedziba: Warszawa, ul. Żupnicza 17 (03-821)

Kapitał Zakładowy: 4 956 800 PLN (wpłacony w całości)

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000392487,

NIP: 6772362195

REGON: 121848328

 

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA

Siedziba: ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków

Kapitał Zakładowy: 507.199 PLN (wpłacony w całości)

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000077824.

NIP: 677-10-01-489

REGON: 350717899

 

Dokumenty:

Wezwanie do złożenia akcji w Spółce ENP

Wezwanie do złożenia akcji w Spółce EPK

Wezwanie do złożenia akcji w Spółce ENE