Sektor elektroenergetyczny

Eltel Networks oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie obejmującym projektowanie, budowę, modernizację, remonty i eksploatację (w tym PPN) sieci i stacji elektroenergetycznych.

W Polsce w sektorze elektroenergetycznym pod marką Eltel Networks działają  firmy: Eltel Networks Energetyka SA i Energoprojekt-Kraków SA

Oferujemy:

1. Prognozy, ekspertyzy i koncepcje rozwoju systemu elektroenergetycznego. Kompleksowa dokumentacja projektowa dla linii i stacji elektroenergetycznych oraz

2. Przygotowanie inwestycji pod względem formalno-prawnym, w tym m.in. uzyskanie prawa do terenu dla realizowanej inwestycji oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgadnianie dokumentacji z jednostkami zewnętrznymi.

3. Budowa, modernizacja, remonty i eksploatacja elektroenergetycznych obiektów liniowych i stacyjnych.

4. Projektowanie, wykonanie i utrzymanie sieci światłowodowych wraz z urządzeniami końcowymi.  Eksploatacja sieci telekomunikacyjnych dla zakładów energetycznych.

5. Sprzedaż urządzeń i materiałów elektroenergetycznych.

6.  Inne usługi w sektorze elektroenergetycznym:  produkcja konstrukcji stalowych dla klientów zewnętrznych oraz na potrzeby realizowanych projektów.

Oferujemy usługi w oparciu o najnowsze technologie, m.in.: 

  • prace wykonywane pod napięciem, w tym m.in. wymiana przewodu odgromowego na OPGW, wymiana izolacji kołpakowej na izolację długopniową, malowanie antykorozyjne i naprawa uszkodzonych przewodów w napowietrznych liniach elektroenergetycznych 110kV i 220kV.
  • projektowanie i montaż przewodów niskozwisowych umożliwiających zwiększenie przepustowości linii ponad dwukrotnie bez ingerencji w konstrukcje wsporcze.
  • projekt budowy nowej linii kompaktowej 110kV,
  • dostawa kompletnego systemu  zabezpieczeń przed upadkiem, instalowanego na masztach i innych wysokich konstrukcjach w celu zapewnienia bezpieczeństwa monterom pracującym na wysokości.

Realizujemy projekty energetyczne zarówno w wygodnej dla klienta formie projektu pod klucz,  jak i określone przez klienta zakresy prac.  Nasze działania wspierają wdrożone polityki jakości, środowiskowa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!