Dotacje

Eltel Networks Energetyka SA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn."Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego".

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego CBR w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie prac B+R w szerszym zakresie.

Dofinansowanie projektu z UE:  535 235,31 zł
Całkowita wartość projektu:  1 434 290,70 zł

 

Eltel Networks Energetyka SA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn."Prace badawcze w kierunku opracowania nowych metod analizy stanu technicznego infrastruktury elektroenergetycznej".

 Celem projektu jest opracowanie metod analizy stanu technicznego obiektów elektroenergetycznych  przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii przestrzennych oraz termowizyjnych.

 Dofinansowanie projektu z UE:  918 822,15 zł
Całkowita wartość projektu:  2 648 250,00 zł

 

 

Eltel Networks Energetyka SA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Przekształcenie Działu Rozwoju Eltel Networks Energetyka SA w Centrum Badawczo-Rozwojowe".

Celem realizowanego projektu jest budowa Centrum Badawczo Rozwojowego i  prowadzenie prac badawczych nad możliwościami wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowych i modelowania komputerowego w kierunku osiągnięcia wysokiego poziomu inteligencji sieciowej. Opracowane w wyniku prac badawczych narzędzia, procesy i usługi będą mogły wpływać pośrednio i bezpośrednio na idee smart grid, zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznych oraz rozwój niskoemisyjnej energetyki rozproszonej.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 680 425,00 zł

Całkowita wartość projektu: 5 893 746,50 zł

Rozpoczęcie projektu: 01.01.2017
Planowane zakończenie: 31.12.2019

 

Eltel Networks Energetyka SA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Dalsza rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Eltel Networks Energetyka SA".

Celem projektu jest dalsza rozbudowa istniejącego CBR-a i wyposażenie go w sprzęt pozwalający na poszerzenie zakresu możliwych do prowadzenia prac B+R.

Dofinansowanie projektu z UE: 552 099.87 zł
Całkowita wartość projektu: 1 439 899.50 zł

Rozpoczęcie projektu: 02.01.2020
Planowane zakończenie: 30.04.2022