Centrum Badawczo-Rozwojowe Eltel Networks Energetyka SA

Centrum Badawczo-Rozwojowe Eltel Networks Energetyka SA (CBR) powstało w styczniu 2017 roku. Jego misją jest utworzenie bazy nowych technologii, usług i procedur wdrażanych w poszczególnych pionach biznesowych spółki przy realizacji projektów związanych z przygotowaniem inwestycji oraz budową i utrzymaniem infrastruktury elektroenergetycznej.

Centrum Badawczo-Rozwojowe to nasz łącznik pomiędzy przemysłem a nauką.

Chcemy mieć pewność, że bazujemy na najbardziej aktualnym poziomie wiedzy oraz że kierunki, które rozwijamy są elastycznie dopasowujące się do potrzeb rynkowych i zorientowane na rezultaty. Dlatego też utworzyliśmy sieć współpracy z uczelniami, ośrodkami naukowymi, producentami urządzeń i dostawcami innowacyjnych usług, z którymi wymieniamy wiedzę i kompetencje, wspólnie realizując projekty.

Centrum Badawczo-Rozwojowe jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Do pobrania:

Broszura Centrum Badawczo-Rozwojowego

 

Więcej informacji:

Krzysztof Szuchnik
Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego
krzysztof.szuchnik@eltelnetworks.com