ELTEL Networks

ELTEL Networks jest wiodącym skandynawskim dostawcą usług terenowych dla sieci energetycznych i komunikacyjnych.

Dostarczamy kompleksowy zakres rozwiązań- od usług serwisowych i modernizacyjnych po realizację projektu. Obejmuje to projektowanie, planowanie, budowę, instalację i zabezpieczenie eksploatacji sieci energetycznych i komunikacyjnych dla bardziej zrównoważonego i połączonego świata dzisiaj i dla przyszłych pokoleń. W 2019 ELTEL Networks miał roczną sprzedaż na poziomie 1,1 mld EUR. Łączna liczba pracowników wynosi obecnie około 6.200. ELTEL Networks AB jest notowany na giełdzie Nasdaq Stockholm.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!