Dostarczamy szeroki zakres kompleksowych usług poprawiających jakość kluczowych dla funkcjonowania społeczeństwa infrastruktur sieciowych

Oferta Eltel Networks obejmuje zarówno standardowe powtarzalne projekty, jak i rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb indywidualnego klienta, a wszystko w oparciu o głębokie zrozumienie wymagań i trendów poszczególnych sektorów, zwłaszcza elektroenergetycznego, telekomunikacyjnego i informatycznego.

Oferta Eltel Networks skierowana do sektora telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego obejmuje szeroką gamę usług budowlanych związanych z projektami inwestycyjnymi „pod klucz”.  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania, budowy, remontów i modernizacji sieci oraz możliwości i zasoby do obsługi nawet najbardziej wymagających projektów. Mamy doświadczenie i zasoby zarówno do realizacji standardowych powtarzalnych zleceń na budowę elementów energetycznych i telekomunikacyjnych struktur sieciowych, jak i do obsługi dużych, złożonych i wymagających projektów inwestycyjnych w zakresie kompleksowych rozwiązań od prac projektowych do montażu, uruchomienia i końcowego odbioru. Niezależnie od wielkości projektu, nasze podejście opiera się na przejrzystej i bardzo bliskiej współpracy między nami a  klientem – ostatecznym odbiorcą naszych usług.

Eltel Networks zajmuje się sprawnym i efektywnym przyłączaniem końcowych użytkowników do istniejącej infrastruktury sieciowej.  Eltel Networks posiada nie tylko wiedzę w obsłudze skomplikowanych przyłączeń, ale wskazuje także kierunki dla przyszłych koncepcji rozbudowy sieci. Przyłączenia szerokopasmowe i instalacje automatycznych liczników do odczytu i pomiaru  dostaw energii elektrycznej są najważniejszą działalnością Eltel Networks w zakresie usług przyłączeniowych.

Eltel Networks odpowiada za eksploatację i naprawę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Nasi pracownicy techniczni codziennie dbają, by zapewnić ciągłość w dostawach energii elektrycznej oraz dostępność usług telekomunikacyjnych i - pracując w terenie w systemie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu - działają w ścisłej współpracy z biurami obsługi naszym klientów. Gwarantuje to minimalizację czasu przestoju i wysoką jakość dostarczanych usług.