Shaping Future Infranets

Nowoczesne społeczeństwo potrzebuje niezawodnego funkcjonowania infrastruktur sieciowych, które umożliwiają dostawę energii elektrycznej i sygnału telekomunikacyjnego oraz dostępu do struktur informatycznych, w tym internetu. Innowacyjne współdziałanie tych trzech technologii – energetyki, telekomunikacji i informatyki - w ramach inteligentnej i spójnej infrastruktury tworzy nowoczesną sieć znaną jako Infranet. Eltel Networks jest pionierem w nowym, dynamicznie rozwijającym się sektorze usług dla sieci Infranet.