Våre store kunder

Eltel samarbeider med store aktører over hele Norden og deler av Europa. Siden telekommunikasjon er i dag en lokal og nasjonal virksomhet, er vår tilnærming å ha en landsdekkende organisasjon.

Telenor i Norge
Eltel har vært Telenors partner fra Eltel ble etablert i Norge i 2003. Omfanget av arbeidet har økt ettersom Telenor har outsourcet flere av sine tjenester. I dag inkluderer tjenestene bygging av nettverk, feilretting og leveranser av for eksempel 4G, 5G, fiber og kringkasting. En viktig del av utviklingen har vært integrasjon av prosesser, IT og aktiviteter. Målet har vært å levere store mengder standardiserte tjenester på en mest mulig effektiv måte. Kravene til kvalitet er svært høye og Eltel har flere ganger blitt belønnet for kvaliteten på våre tjenester. Gjennom et godt etablert samarbeid mellom selskapene og et høyt servicenivå har Telenor og Eltel gjentatte ganger nådd målene sine.

Telia
Eltel har installert og vedlikeholdt hoveddelen av Telias telenett i Sverige, Finland og Danmark. Våre tjenester inkluderer kjernenett så vel som tilkoblingprodukter samt forebyggende og prekært vedlikehold. Telias nettverk består av en rekke produkter som fiber, kobber og radiolinje. Omfanget inkluderere alle delene av tradisjonell telekommunikasjon som kabler, transmisjon, svitsjing samt støtteteknikker som rustbeskyttelse, trykksetting og strømforsyning.   


Kontakt oss

Thor-Egel Bråthen
thor.egel.brathen@eltelnetworks.no