Kabel-TV-nett

Kabel-TV er en betegnelse på tv-signaler som overføres via fiberkabler og/eller koaksialkabler. Nettet kalles i dagens moderne samfunn for et HFC-nett (Hybrid Fiber Coaxial). I forhold til tradisjonell kringkasting, benytter kabel-tv infrastruktur for overføring. Dette inkluderer både bredbånd og telefoni, samt alle tjenester som kan knyttes til det. Fordelene med kabel-tv er at sendingene blir overført på andre frekvenser, der det er bygget for toveis trafikk. Nettet er stabilt, sikkert og gir stor valgmulighet, samtidig som kapasiteten er stor.

De siste årene har det skjedd en teknologisk revolusjon innen kabel-tv. Kravene til kapasitet og kvalitet blir stadig høyere. Eltel er med på denne tekniske revolusjonen. Våre tjenester er både utbygging, drift og leveranse. Vi leverer kabler, rutere, forsterkere og annet nødvendig utstyr til overføringen. Vi installerer og kobler opp det kunden måtte ønske, til best mulig kvalitet. Vårt største mål er at kunden blir fornøyd!


Kontakt oss

Thor-Egel Bråthen
thor.egel.brathen@eltelnetworks.no