Medlem av FFTH Council i Europa

Europa trenger en fiber-infrastruktur for å være konkurransedyktig i fremtiden. Den eneste måten å kunne raskt bygge ut dette til hele Europa, er gjennom standardisering. Som det første selskapet i byggebransjen, har Eltel blitt medlem av FTTH Council i Europa med ambisjon om å drive innovative distribusjonsmetoder og standardisering av design og materiale - som igjen vil muliggjøre raskere utrulling av fiber.

I tillegg til design og materielle aspekter driver Eltel standardisering i forhold til hvordan organisere og gjennomføre et fiberprosjekt effektivt- vi kaller dette initiativet Eltels Fibre Force. Materialleverandører og byggefirmaer er velkommen til å bli med i Fibre Force for å kunne dra nytte av Eltels beste praksis fra Nord-Europa, hvor over 60% allerede har en FTTH-tilgang.


Hva er FTTH Council Europe?

FTTH Council Europe er en bransjeorganisasjon som har som misjon å øke tilgjengeligheten av fiberbasert, super raskt aksessnett til fordel for forbrukere og bedrifter.

FTTH Council Europe har mer enn 150 medlemmer og et team som arbeider for å fremme fordelene ved fiberaksess over hele kontinentet.

Deres medlemmer er for det meste organisasjoner som ruller ut FTTH, og produsenter av FTTH- løsninger. I tillegg har de noen akademiske institusjoner om bord, og de ønsker også medlemmer fra sektorer som media og e-helse velkommen. (Tekst hentet fra hjemmesiden til FTTH Council Europe>>)

 


Kontakt oss

Anders Ravnaas
Acting Head of FTTH
anders.ravnaas@eltelnetworks.no