Mobilnett

Eltel utfører alt innen planlegging, bygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen til mobilnettet - enten du er kunde, netteier eller operatør.

Drift og vedlikehold av mobil- og kjernenett

Drift og vedlikehold er en tjeneste vi typisk leverer i fylker hvor kunden har en spesifikk avtale om drift av mobil- og kjernenettet. Dette innebærer feilretting og vedlikeholdsoppdrag på basestasjoner og telesentraler. Dette er samfunnskritisk infrastruktur med komplekse tjenester som utføres med feltingeniører og medarbeidere med spisskompetanse på området.

Drift av kjernenett betyr at vi sørger for de viktigste kommunikasjonslinjene (ryggraden) i telenettet til enhver tid er fungerende, herunder også fastnettet. Drift og vedlikehold av mobilnettet er en tjeneste som sørger for å minimere lokale utfall i mobilnettet grunnet tekniske feil eller ytre påvirkning av naturkreftene som stormer, ising, flom, osv.

Nybygg, oppgradering og utvidelse

Store prosjekter

Store prosjekter er alle tjenester vi utfører knyttet til nybygging, oppgradering eller utvidelse av kundens mobilnett. Eksempel på dette er bygging av det nye Nødnettet. Der utfører vi oppgaver som prosjektledelse, planlegging, design, logistikk, bygging av nye basestasjoner, fundamentering, mastemontasje, tekniske installasjoner, EL-arbeider, transmisjon, testing, måling, integrasjon og idriftsetting av nettet.

Enkeltstående utbyggingsoppdrag

Enkeltstående utbyggingsoppdrag er hvor vi skal bygge ut, og eller oppgradere nettet for netteier, som inkluderer planlegging og utførelse av oppdrag knyttet til transmisjon, infrastruktur, hjelpeteknikk, radio utstyr og EL-arbeider. Oppdragene utføres med faste team med lokal geografisk tilstedeværelse. For store netteiere benyttes flerårige avtaler for slike oppdrag, og oppdragene utføres i stor grad med faste enhetsprisede oppgaver slik at kunden har økonomisk forutsigbarhet knyttet til produksjonen. Høy leveringspresisjon og fagmessig presist utført arbeid i tråd med kundens spesifikasjoner er en selvfølge.

Innendørs mobildekning

Innendørs mobildekning er en stadig større utfordring i forhold til bruksmønsteret av mobiltelefonen i samfunnet og problemstillinger kan være knyttet til nybygg, endringer i bygningsmasse eller bruk av ny teknologi.

Vi utfører totalentrepriser for innendørsdekning med design, radioplanlegging, løsningsforslag med kostnadsestimat, prosjektledelse og utbygging.

 


Kontakt oss

Thor-Egel Bråthen
thor.egel.brathen@eltelnetworks.no