Telekommunikasjon

Eltel Networks utfører alt innen planlegging, bygging, drift og vedlikehold av rene tekniske tjenester innen telekommunikasjon. Dette gjør vi i nært samarbeid med våre kunder, operatører og leverandører.

Det moderne samfunnet vi lever i, er helt avhengig av et velfungerende kommunikasjonsnettverk. Mobil- og fastnett brukes ikke lenger bare for å overføre telefonsamtaler. Det er selve grunnlaget for IT-baserte tjenester som kunder og forbrukere krever, og har endret bruksmønsteret til befolkningen i den grad at dekning har blitt en nødvendighet.

Vi er alltid i nærheten

Telekommunikasjon finner vi over hele landet. Eltel prioriterer derfor å tilby landsdekkende tjenester. Vi er tilstede over hele Norge,  og har mulighet til å gjennomføre prosjekter i hele landet. De siste årene har Eltel vært pioneren blant tjenesteleverandører og introdusert flere nyvinninger for operatører enn alle andre selskaper - til sammen! Dette skal vi fortsette med. Vi er opptatt av å maksimere tilgjengelighet i ditt nettverk og optimalisere dine ressurser.

Våre tjenester


Kontakt oss

Thor-Egel Bråthen
thor.egel.brathen@eltelnetworks.no