Spesialiserte team

Eltel har rundt 400 team, der hvert team består av ca 20 spesialister som arbeider i de ni landene hvor vi er representert. Hvert team har spisskompetanse innen et bestemt fagområde, herunder fastnett- og mobilkommunikasjon, distribusjon, transmisjon eller jernbane og vei.

Teamene har forskjellig kompetanse, men alle jobber i henhold til Eltel Way. Roller og ansvar er klart definert for å sikre at vi jobber koordinert og kostnadseffektivt i alle forretningsenheter. Dette garanterer også at våre team er i stand til å arbeide effektivt og med fokus på kontinuerlig forbedring når vi gjennomfører komplekse infranett-prosjekter, som involverer flere teknologier eller geografiske områder.