Shaping Future Infranets

Et plutselig strømbrudd, et dårlig mobilnett, en ustødig internett-forbindelse, eller et forsinket tog. Alle er hverdagsproblemer som det er lett å kjenne seg igjen i, og som skaper en daglig frustrasjon. I Eltel arbeider vi for å skape et mer robust samfunn basert på våre tjenester innen Power, Communication og Transport & Security.

Begrepet Infranett ble utviklet av Eltel for over 10 år siden som et samlebegrep, basert på begrepene infrastruktur og nettverk. Store endringer blir gjennomført i markedet for å oppdatere aldrende elektrisitets- og telekomnettverk, til neste generasjon av infrastruktur. Eltel, med sin erfaring som nordisk pionèr er godt posisjonert for å bidra i denne utviklingen.

Eltel har et nært samarbeid med de ledende operatørene innen kraft, tele, transport og forsvar. Vår arbeidsmetode, The Eltel Way, er unik i bransjen og gir store muligheter for å øke operatørens nettverksytelse med optimal bruk av ressurser. Videre sikrer vi livslinjen i det moderne samfunn - Securing the lifeline of modern society.