Nyheter

 • Solid 4. kvartal og totalt 2014 for Eltel

  2015-02-23

  Rapport for 4. kvartal og året 2014. En vekst i omsetning på 8 prosent i 2014, 11 prosent med fast valutakurs, ble oppnådd ved organisk vekst.

 • Eltel notert på Nasdaq børsen i Stockholm

  2015-02-18

  Eltels notering på Nasdaq børsen i Stockholm ble gjennomført 6. februar 2015. Med en tegningskurs på SEK 68 per aksje, vakte noteringen stor interesse, både blant institusjonelle og private investorer og ble overtegnet flere ganger.

 • God Jul og Godt Nyttår

  2014-12-18

  Året 2014 har på mange måter vært et minnemerket år for Eltel. Vi har signert rekordhøye kundekontrakter rundt om i verden, inkludert vår største kontrakt noensinne verdt 110 millioner euro for å bygge et kraftledningsnett i Zambia. Spesielt i Afrika fortsetter Eltel å være den viktigste partner når det gjelder elektrifisering av kontinentet. I løpet av det siste året ble det også inngått en avtale om å fusjonere Eltels televirksomhet i Norge med Sønnicos televirksomhet til et joint venture. I oktober undertegnet det nye selskapet en omfattende 5 års kontrakt med Telenor. Kontrakten omfatter vedlikehold, oppgraderinger og prosjektleveranser.

 • Eltel fortsetter å styrke sin plattform innen virksomheten Jernbane og Vei

  2014-11-11

  I tillegg til å ha vunnet og gjennomført nye prosjekter i Jernbanesektoren, har Eltel fortsatt å styrke sitt personale innen området. Nylig overtok Eltel personalet fra KT Electrotech AS i Danmark, et foretak som spesialiserer seg på å tilby EPC-tjenester (Engineering, Procurement, Construction) i elektromekanikk for vegtunneler.

 • Eltel Networks ledet konsortium signerer en avtale på 75 millioner euro i Polen

  2014-11-07

  Eltel Networks Olsztyn, Eltel Group Corporations polske datterselskap, har til sammen med to samarbeidspartnere signert en avtale med transmisjonsoperatøren PSE i Polen om bygging av en kraftoverføringslinje. Den totale kontraktsverdien er på 75 millioner euro, som er delt i tre like store deler og dermed gir Eltel en verdi på 25 millioner euro.

 • Det finske konkurranse- og forbrukertilsynet tar Eltel til markedsdomstolen.

  2014-10-31

  Det finske konkurranse- og forbrukertilsynet (FCCA-The Finnish Competition and Consumer Authority) hevder at Eltel har brutt konkurransereglene i forbindelse med en kontrakt om å bygge kraftlinjer i Finland, og har lagt frem et forslag om bøter til markedsdomstolen. FCCA beskylder Eltel for forbudt konkurransesamarbeid med Empower Oy, og foreslår en bot på 35 millioner euro som pålegges Eltel.

 • Eltel Sønnico signerer femårs entreprenøravtale med Telenor

  2014-10-13

  Telenor Norge AS og Canal Digital Kabel-TV AS har valgt Eltel Sønnico som samarbeidspartner de neste fem årene.

 • Nye styremedlemmer er utnevnt i Eltel

  2014-10-08

  Generalforsamlingen i Eltel styret har besluttet å velge Ulf Lundahl og Susanne Lithander som styremedlemmer i selskapet.

 • Eltel utnevner ny forretningsdirektør i Storbritannia

  2014-09-11

  Eltel Group har ansatt David Green som ny forretningsdirektør i Eltel Networks UK Limited. Utnevnelsen er rettet mot å styrke Eltel’s tilstedeværelse i det britiske Infranet markedet.

  Portrett av David Green
 • Eltel og Caruna har signert en stor kontrakt om arbeid på kraftdistribusjonsnettet

  2014-09-08

  Eltel og Caruna har inngått en rammeavtale om å forbedre driftssikkerheten av strømnettet i sørvestlige Finland. Forbedringene på middels- og lav spenningsnettet vil bli gjennomført i løpet av de neste tre årene. Kontraktsverdien er 40 millioner euro.