Nyheter

 • Endringer i Eltels forretningsenhet El Transmisjon

  2012-04-23

  Etter 10 år som direktør for Eltels forretninsområde El Transminsjon har Martin Dahlgren valgt å forlate sin stilling for å gi plass til en ny leder. Fredrik Menander er leder for Transmisjon Internasjonal og han vil denne sommeren ta over rollen som direktør for forretningsenheten El Transmisjon. Lars Hammarstedt blir ny leder for Transmisjon Internasjonal.

 • Eltel bryter 1 milliard euro barrieren

  2012-02-14

  I 2011 passerte Eltel konsernet 1 milliard euro i omsetning – gjennom stabile forbedringer i både inntjening og kontantstrøm. I løpet av de siste 10 årene har Eltel blitt et anerkjent serviceselskap med konkurranseevne som kommer fra motivasjon og bransjeledende kompetanse. En spesialisert organisasjon med fokus på effektivitet og langsiktige kunderelasjoner vil fortsette å styrke Eltels markedsposisjon i tiden fremover. Dette underbygges av markedsutsiktene for 2012, med fortsatt positiv utvikling.

 • Ny styreformann i Eltel Group Corporation

  2012-01-31

  Gérard Mohr har vært styremedlem i Eltel siden mai 2011. Han har nå blitt valgt til ny styreformann med umiddelbar virkning. Etter 4 ½ år som styreformann i Eltel Group Corporation har Thomas Berglund valgt å forlate denne stillingen og vie sin tid til andre aktiviteter.

 • Elektrifisering av trafikken i Helsingforsregionen - Eltel tar en aktiv rolle

  2012-01-23

  Oppsetting av ladestasjoner for elbiler (EV) er på fremdrift i Nord-Europa. Mange pilotinstallasjoner er fullført og større utrullinger er under forberedelse. Eltel har tatt lederposisjonen i denne jobben.

 • Tidvis lang ventetid på telefon

  2012-01-04

  På grunn av ekstremværet Dagmar som rammet vestlandet i romjulen er det svært mange feil på telenettet. Telenor jobber sammen med fylkesmannen i Møre&Romsdal og Sogn&Fjordane for å prioritere arbeidet som skal gjøres i disse fylkene. Det betyr at større feil, som berører flere abonnenter, blir prioritert.

 • Eltel i media

  2012-01-04

  Etter været på Vestlandet har store deler av Eltel arbeidet på spreng for å rette opp feilene i telenettet. Fremdeles gjenstår det mye arbeid.

 • Eltels forretnigsenhet El Transmisjon har vunnet prosjekt i Vietnam

  2011-12-21

  Eltels forretnigsenhet El Transmisjon (Power Transmission) har vunnet en kontrakt verdt flere millioner euro med Northern Power Corporation, NPC, i Vietnam. Kontrakten er en fortsettelse på Eltels tidligere prosjekt i Vietnam fra 2004-2005.

 • Eltel oppgraderer jernbanekommunikasjonen i Danmark

  2011-11-18

  Eltel er valgt til å drifte det kommende digitalradio-systemet i hele Banedanmarks jernbanenett i Danmark. Kontrakten ble vunnet i et EU-anbud og utgjør et tre-sifret million beløp i danske kroner, over de neste fem årene.

 • Eltel utvider til Storbritannia

  2011-11-04

  Eltel har gått inn i en allianse med Carillion Utility Services om arbeid innen Elkraft i Storbritannia. Eltel og Carillion har blitt innstilt som nr 1 i prosessen for oppgradering av overføringsnettet for strøm i Storbritannia for kunden National Grid (=Statnett i Norge).

 • Eltel vinner to kontrakter på svenske vindparker

  2011-10-14

  Eltel har vunnet to kontrakter på nye vindparker som skal bygges av Statkraft SCA Vind AB i Nord-Sverige.