Tilbake til nyheter

Se vår nye hjemmeside

2014-02-05
Bilde av en eltelbil med logo

Digital kommunikasjon utvikles i full fart. Eltel følger med.

Oppsettet på siden har blitt fornyet. Våre kjære hjelmer har gitt rom for case-studier. Nyheter vises også på en ny måte, og vi håper at de er da mer lesbare og interessant for deg. Når du ser på vår nettside ser du at våre hjelmer fortsatt spiller en viktig rolle, og du finner de under Eltel Infranet Solutions.

Hold deg oppdatert - følg Eltel.

Tilbake til nyheter