Tilbake til nyheter

Eltel har publisert Årsrapport 2019

2019-04-04

Eltel har publisert selskapets Årsrapport 2018 på konsernets hjemmeside.

Årsrapport 2018, som også inneholder selskapets Bærekraftrapport, er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: https://www.eltelgroup.com/en/section/investors/financial-reports/annual-reports/

Fysiske rapporter er tilgjengelige på engelsk og svensk fra uke 16, og kan bestilles på  https://www.eltelgroup.com/en/order-printed-material/ .

For mer informasjon, kontakt
Elin Otter, Head of Communications and Investor Relations,
Tel + 46 72 595 4692, mail: elin.otter@eltelnetworks.se

 

Tilbake til nyheter