Eltelansatt som tar landoppmåling

Fleksibilitet og kvalitet gir Eltel konkurransefortrinn

"Det er lett å jobbe med Eltel. De har en strukturert måte å jobbe på når det gjelder rapportering, og de har klare beskrivelser og prosesser. Dette gjør prosjektene effektive." - Gert Kristensson, Avdelingsleder for prosjektet E.ON Elnät AB.

Utfordring
E.ON produserer og leverer energi i form av elektrisitet, gass, varme, kjøling og avfallshåndtering, samt energirelaterte tjenester til rundt én million kunder i Sverige. Mellom 2006-2013, har E. ON investert 6,6 milliarder kroner i de nordiske landene, for å øke energitilførselen og sikre distribusjonen.

For E.ON, er det avgjørende at nettverket fungerer på høyest mulig nivå med minimal eller ingen forstyrrelser. E.ON har også et behov for å øke effektiviteten og kvaliteten innenfor sine egne selskaper, blant annet gjennom en fleksibel arbeidsstyrke. Utfordringen for E.ON er å ha et nært samarbeid med en partner som forstår og kan raskt tilpasse seg de nye kravene fra E.ON, og som kan utvikle nye metoder og sikre strømforsyningen og infrastrukturen.

Løsning
Da Eltel vant kontrakten med E.ON, ble det umiddelbart opprettet en velfungerende organisasjon for å understøtte  E.ONs virksomhet. I dag er Eltel hovedentreprenøren i regionen rundt E.ON Elnet i Västernorrland, et geografisk område som strekker seg fra kystbyen Sundsvall og inn i landet. Eltel er nå inne på den andre delen av den seksårige kontrakten. Leveringsomfanget er 65 000 kunder som er anslått for 5,7 millioner euro per år.

- Vi har en svært detaljert måte å jobbe på, noe som betyr at vi ikke kaster bort tid på feil saker, men vi jobber raskt og effektivt i samsvar med våre rutiner, sier Juha Luusua, som er ansvarlig for markedsføring og forretningsutvikling i Eltel Distribusjon.  

Kontrakten omfatter prosjekt, service, vedlikehold og feilretting på fakultetene. Samarbeidet med E.ON inkluderer frakt, rapportering, kvalitetsprosedyrer, planlegging, prosedyrer ved elnettbrudd, samt en kontinuerlig forbedring av alle prosesser .

- Som kunde er vi fornøyd med Eltel. De tilpasser sin organisasjon etter oss, for å kunne løse problemer. Fleksibilitet kombinert med tjeneste av høy kvalitet til en god pris medvirker til at vi føler oss komfortable med Eltel, sier Gert Kristensson, avdelingsleder for prosjektet E. ON Elnät AB.

Prosjektet har omfattet kraftlinjer, nybygg, renovering, design, forebyggende arbeid, implementering og dokumentasjon.

- Den stadige forbedringen av prosessene er viktig for oss. Eltel har en verifisert og testet metode, the Eltel Way, for en strukturert måte å jobbe på. Fokus på stadig utvikling innenfor kvalitet, teknologisk innovasjon og kostnader, som kan komme våre kunder til gode, er også viktige, bemerker Juha Luusua.


Resultat
Eltel har bygd opp en stabil organisasjon med stor innsikt i E.ON 's virksomhet og med høy teknisk kompetanse til å ta stilling til vanskelige og teknisk kompliserte oppgaver, som er en del av jobben. Først og fremst omfatter tjenestene oppbyning og vedlikehold av et fysisk nettverk slik at E.ON kan fokusere på sin kjernevirksomheten – å levere strøm med høy kvalitet til alle sine kunder.

Resultatet av det seks års lange samarbeidet har vært en god forståelse av E. ONs behov og virksomhet, noe som betyr rask respons til nye krav og forventninger til samarbeidet.

"Det er lett å jobbe med Eltel. De har en strukturert måte å arbeide med rapportering, og klare beskrivelser og prosesser. Dette gjør prosjektene effektive," sier Gert Kristensson.Gert Kritstensson - Avdelingssjef for prosjektet EON Elnät AB