Kontorlandskap hos Banedanmark

"Eltel drifter Banedanmarks nye GSM-R radiosystem"

"Eltel ble valgt til å drifte og vedlikeholde vår nye GSM-R radiosystem. Ved å velge Eltel, stoler vi på at de kan gjøre jobben." - Kim Remmer, IT Vedlikeholdsdirektør i Banedanmark.

Utfordring
Banedanmark har ansvaret for vedlikehold, trafikkstyring og utvikling av det meste av det danske jernbanenettet. Deres primære mål er å gi den danske befolkningen en attraktiv jernbane - effektiv, sikker og til rett tid. Med 170 millioner passasjerer og 15 millioner tonn gods, som fraktes årlig med tog, er det avgjørende for Banedanmark å holde forsinkelser og forstyrrelser nede på et minimum.

Et stort skritt mot å bli enda mer effektive var installasjonen av et digitalt radiosystem basert på GSM-R. Det nye systemet sørger for en konstant åpen linje mellom togleder og fjernstyringssentralen. Eltel ble valgt som partner i et internasjonalt anbud for drift og vedlikehold av det nye radiosystemet.

"Eltel ble valgt til å styre og vedlikeholde vårt nye radiosystem, kalt GSM-R. Ved å velge Eltel, har vi tillit til at de kan gjøre jobben," sier Kim Remmer, IT Vedlikeholdsdirektør i Banedanmark.

Løsning
Eltels oppgave omfatter overvåking av radiosystemet 24/7, samt å sikre at eventuelle feil eller forstyrrelser blir rettet, før de forårsaker problemer. Evnen til å svare raskt på avvik er derfor avgjørende. Dette er spesielt viktig under ekstreme værforhold, for eksempel når storm truer med å forstyrre togtrafikken.

- Vi har over 80 montører over hele Danmark med spesielle ferdigheter i GSM - R. Derfor kan vi umiddelbart mobilisere de riktige ferdigheter når problemer oppstår - en grunnleggende forutsetning i dette prosjektet. Fagkunnskap i å forebygge, vedlikeholde og utvikle systemet er vår styrke, sier Morten Simonsen, Regionsjef i Eltel Danmark.

Radiosystemet blir stadig forbedret av Eltels ingeniører til å fungere så nøyaktig som mulig. Utvikling av best praksis og det å være i forkant med nye muligheter til problemløsning er kontinuerlige oppgaver for Eltel ved siden av den daglige oppfølging og vedlikehold.

- Finjustering av systemet er noe som må gjøres hele tiden for å gjøre systemet enda mer driftsikkert. Vi har en veldig åpen dialog med Eltel i dette arbeidet, for å sikre at vi er i tråd med hverandre, og Eltel har rett tilnærming til det,
sier Kim Remmer.

Resultat
Implementeringen av det nye radiosystemet har bidratt til en pålitelig, effektiv og trygg jernbanenett for Banedanmark og de ​ som bruker det. Færre togforsinkelser, færre feil og kontinuerlig forbedring støtter Banedanmarks mål - en attraktiv jernbane.

- Vi har i lengre tid jobbet med Eltel, og vi vet at Eltel er lett å jobbe med, sier Kim Remmer.Kim Remmer, IT Vedlikeholdsdirektør i Banedanmark