Sikkerhet

Vår politikk

Eltels sikkerhetsarbeid er implementert i selskapets rutiner og styringssystem. Vi skal forebygge skade grunnet trusler mot personell, miljø, eiendom og informasjon. Informasjonssikkerhet ivaretas ved at kundeeid og egen informasjon lagres og distribueres på en sikker måte. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre fysisk sikkerhet på våre lokasjoner.

Våre sikkerhetsmål

Eltel’s sikkerhetspolitikk er forankret i ledelsen. Vi etterlever ISO 27001: 2013 i størst mulig grad. Vi jobber kontinuerlig med forbedring av sikkerhet i alle prosesser.

Vi har en visjon om at Eltel skal være en sikker arbeidsgiver og samarbeidspartner. Vi skal ivareta sikkerhet ovenfor kunder, ansatte og eiendeler.

Målene er

 • Vi skal ikke ha kritiske sikkerhetsbrudd ved lagring og distribusjon av kundeeid og egen informasjon
 • Vi skal ha samsvar med alle relevante lover, forskrifter og kundekrav for informasjonssikkerhet
 • Alle ansatte skal signere en taushetserklæring ved ansettelse

 Dette oppnås med følgende tiltak

 • God forankring av sikkerhetsarbeidet i ledelsen
 • Gjøre en vurdering av sikkerhetsaspekter og prioritere fokusområder
 • Gi god opplæring og skape gode holdninger til sikkerhet blant de ansatte
 • Følge opp sikkerhetsarbeidet til underentreprenører og andre samarbeidsparter
 • Årlig verdivurdering av informasjonssystemer og samsvarsvurdering av lover og forskrifter
 • Rapportere potensielle og reelle sikkerhetshendelser i TQM
 • Ha gode rutiner for back-up og tilgangskontroll for alle informasjonssystemer
 • Utføre risikoanalyse av sikkerhet i prosjekt og ABU prosesser
 • Bevisstgjøre bruk av sosiale medier og bilder