Eltel Way - veien til sukess

Eltel Way er Eltels ledende forretningsmodell og som skiller oss fra konkurrentene. Eltel Way beskriver hvordan vi organiserer, styrker og støtter våre ansatte til å forbedre prosesser og garantere fremragende kundebehandling. Vi tror at Eltel Way er nøkkelfaktoren bak Eltels ledende markedsposisjon.

Hva vi gjør

Eltel Way er en integrert del av hele forretningsmodellen, der kunnskapsdeling over geografiske områder sikrer beste praksis i hvert forretningssegment.

Eltel har en forretningsdrevet organisasjon som er bygget fra bunnen og opp, der linjeleder tar selvstendige beslutninger. Gjennom å gi fullmakt til de som håndterer den daglige driften og er nærmest kunden, sikrer vi høy grad av personlig engasjement og den beste leveransekvaliteten.

Lederutvikling er en integrert og prioritert del av Eltels drift, noe som gjør Eltel Way vanskelig å kopiere. Flere programmer og aktiviteter har blitt utformet for å skape forutsetninger for å engasjere lederskapet i Eltel:

  • Stort ansvarsområde og ytelsesinsentiver resulterer i høy kvalitetsledelse og utvikling
  • Kunnskapsdeling og samarbeid gjennom integrering
  • Kontinuerlig investering i kompetanseutvikling
  • Helse og sikkerhet er høyt prioritert både internt og eksternt

Hva du får

Eltels kundeløfte har aldri blitt endret. Det er en del av hvem vi er, hva vi gjør og hvordan vi blir oppfattet. Vi former fremtidens Infranett ved å sikre:

  • Tilgjengelighet, kvalitet og fleksibilitet
  • Konkurransedyktige kostnader
  • Dyktige medarbeidere
  • Innovasjon

Ved å ha kompetanse i alle Infranett-områder (elektrisitet, telekom og IT-nettverk), kan de kombineres på nye måter som skaper synergier og muligheter for kunden.

Ved å være en av de største aktørene i markedet, med løpende kundeprosjekter i over ti land, bygger Eltel en kunnskapsbase med gode løsninger. Banebrytende metoder i et enkelt prosjekt kan implementeres i alle markeder.

Fra et kundeperspektiv inngår du et nært samarbeid med Eltel, som er en forutsetning for et vellykket samarbeid. Spesielt verdsatt er lokal fleksibilitet og effektivitet i beslutningsprosesser, kombinert med høy leveransekvalitet, som er muliggjort gjennom en desentralisert og spesialisert forretningsmodell.

Eltel Way er basert på våre verdier –  Spesialisert, Selvdreven og Proaktiv