Vekst og ny merkevare

I 2011 opplevde Infranett-markedet et stort oppsving. Det bidrog til at Eltels omsetning økte med 18% sammenlignet med året før.

Vinnerne var på det tidspunktet hovedsakelig Telecom og Power Distribution. Power Transmission inngikk det britiske markedet som en ny partner til det nasjonale nettselskapet National Grid. Økt samarbeid mellom Eltels enheter fra ulike land begynte å gi resultater, noe som viste seg i nye kontrakter og gjennomføring av disse.
 
I løpet av året fikk Eltel også et nytt merkevarekonsept. Målene inkluderte avklaring av Eltels misjon og forretningsbeskrivelser, samt en helhetlig og mer aktiv markedskommunikasjon. "Boosting Infranet Quality" var selskapets nye slagord for de neste årene, og Eltel-hjelmene ble et symbol på spesialiserte løsninger, forretningsenheter og forpliktelse til sikkerhet. En ny ekstern nettside ble også lansert der unike synergier og muligheter ble fremhevet som nøkkelord til operatører og netteiere.
 
Eltel årsrapport 2011 begynte med følgende utsagn: "2011 var et år med stor fremgang. Viktige markedsinntrengninger ble gjort og nye kundekontrakter ble vunnet. Operasjonell effektivitet og likviditet ble forbedret. Vi fortsatte vår reise mot å bli et verdensledende tjenesteselskap gjennom å systematisk utvikle måten vi driver vår virksomhet. Vi fortsatte å lansere nye Infranett- tjenester og feiret også Eltels 10-årsjubileum. "