Starten for Eltel

I 2002 feirer Eltel sitt første år. Selskapet utviklet seg raskt og ledelsen jobbet overtid. De trengte å finne en nytt forretningsfokus, omprofilere selskapet, sikre personalutvikling og starte på veien til bærekraftig vekst.

Tuomo Rönkkö, Eltels første President og CEO, var med å realisere disse ambisjonene. "Vår første oppgave var å omforme selskapet. Nye strategiske forretningsenheter ble dannet rundt mobilnett, nettverkstjenester og elektrifiseringsprosjekter. Vi solgte også ut virksomheter som ikke lenger var avgjørende for det nye Eltel. Dette betydde at vi solgte vår impregneringsvirksomhet i Sverige samt konsulenttjenester. "

"Vi ønsket også å synliggjøre Eltel for interessenter og markeder, så vi bestemte oss for å lage en enhetlig Eltel Networks-merkevare. Vår ellipse logo og to-farget Eltel-tekst ble utformet, der ellipsen symboliserer uavbrutte bevegelser av signaler i verdensrommet. "

"Samtidig var vi 100% forpliktet til ansattes utvikling og vekst. Eltel Academy ble etablert for å skape en enhetlig bedriftskultur der ansatte var i fokus og ett språk for alle våre aktiviteter og rapporteringsrutiner. For at selskapet skulle vokse, kjøpte vi ut vår joint venture partner i det norske selskapet Linjebygg. I Finland ble vi enige om å outsource Kainuun Sähkös felttjenester, som fortsatte å være vår JV-partner i selskapet for felttjenester.

"Når jeg tenker tilbake til etableringen av Eltel i 2001-2002, og hva som dukker opp umiddelbart i tankene, var muligheten til å skape noe nytt og annerledes i servicebransjen – fra å omdanne et statseid selskap til en fleksibel, kundeorientert internasjonal virksomhet."

Tuomo fortsatte som konsernsjef frem til begynnelsen av 2008. Da hadde konsernet vokst fra 192 millioner euro i 2001 til 845 millioner i 2007, og fra 1500 til 9300 ansatte