Plattform for effektivitet

2006 var det året Eltel trengte å gjøre sine tjenester og leveranseprosesser mer enhetlige etter en periode med rask vekst etter fusjonen med svenske Swedia og flere oppkjøp. For å håndtere den voksende kundebasen og antallet med leveranser mer effektivt, opprettet Eltel en "service fabrikk". Den nye forretningsmodellen ble utviklet for å optimalisere tilgjengelighet og mobilisering av feltteknikere, og samtidig holde kostnadene for leveranse og service under kontroll.

Juha Luusua, direktør i Eltel Power Distribution, ledet prosjektet på det nye tjenestekonseptet: ". Vårt forretningsmiljø innenfor Infranet hadde gått fra å være et statlig monopol til et mer dynamisk marked på svært kort tid. Denne endringen skjedde først i telesektoren, og senere kraftsektoren. Vi måtte finne nye måter å håndtere hele prosessen, fra bestilling til gjennomføring, overlevering og fakturering."

"En del av løsningen var å bruke ny GPS-teknologi til å sende våre feltteknikere til dit de trengtes. Den nye IT/IS-plattformen gjorde det mulig for teknikerne å rapportere fullførte jobber tilbake til systemet og aktivere andre aktiviteter som databaseoppdateringer og fakturering. Mobil arbeidsstyrke ("mobile workforce ") var nøkkelen til suksess. Ikke bare for felt-vedlikeholdstjenester, men også for store volum roll-outs som bredbåndstilkobling eller installasjon av smarte målere. Vi hadde gått inn i en ny epoke av leveranser av Infranett-tjenester. "

Samtidig presset EUs nye energisparende direktiver og nasjonale reguleringsplaner utviklingen fremover, med Norden som pionèr for løsninger, av såkalte automatisk måleravlesning av smarte målere.

Vår prosessutvikling og automatisering ble utviklet og ferdigstilt til rett tid. Vi startet våre installasjoner av smarte målere i Finland og Sverige i 2006, etterfulgt av Danmark. Vårt nye servicekonsept ble også en ledende løsning for hele vår portefølje på det tidspunktet "

"I dag har Eltel utført 3,5 millioner installasjoner av smarte målere i Norden, med ytterligere 1,6 millioner installasjoner i ordrereserve. Ingenting av dette ville vært mulig uten hele prosessarbeidet og plattformsutviklingen som vi startet i 2006", sier Juha Luusua .