Engasjement og vinnerteam i Eltel

Ansattes motivasjon og trivsel er kjernen i moderne organisasjoner. I 2011 gjorde Eltel helse, miljø og sikkerhet til en topp prioritet for hele organisasjonen. To år senere hadde selskapet etablert en konsernfelles rapportering- og oppfølgingsprosedyre for sikkerhet. De ansatte fikk omfattende sikkerhetsopplæring og veiledning. De ble også bedt om å ta lærdom fra nestenulykker og rapportere eventuelle svakheter i sikkerhetsprosedyrene.

Samtidig innførte Eltel en mer systematisk metode å måle prestasjoner på, som inkluderte bruk av nøkkelindikatorer (KPI) og belønningssystemer. I tillegg ble team og enkeltpersoner som viste enestående engasjement og motivasjon i arbeidet sitt, premiert i Eltel Heroes-programmet. Hittil har mer enn 600 kandidater blitt nominert, hvor flere av vinnerne kom fra Eltels cross-border og internasjonale virksomheter.

Lars Holm, HR-Direktør i Danmark, har nylig gjennomført en medarbeiderundersøkelse i Danmark. "Vi ser at ansattes engasjement går hånd i hånd med økonomiske resultater. Faktisk har vi bevist at jo høyere engasjementnivå, desto høyere blir laginnsatsen og inntjeningen.»

"Vi identifiserte også de viktigste drivkreftene bak Eltels høye engasjementnivå, hvor de viktigste faktorene er vårt omdømme blant kunder og ansattes arbeidsvilkår. Når undersøkelsen hadde blitt gjennomført, diskuterte vi resultatene i team-baserte workshops og brukte resultatene til å ytterligere forbedre engasjementnivåene."

Björn Ekblom, formann i Eltels European Work Council, vet hvor viktig trivsel og vellykket samarbeid i Eltel er. "Jeg er overbevist om at et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere skaper et produktiv, positivt og konkurransedyktig selskap. I dag opererer Eltel i 10 land og lovgivning om arbeidsforhold og arbeidssikkerhet varierer sterkt. Heldigvis gjelder våre mål for helse, miljø og sikkerhet i hele organisasjonen, og gir oss en felles måte å jobbe på. "

"Vårt ambisiøse mål og nullvisjonen" Goal Zero "viser også at Eltel setter sikkerheten først. Prestasjonsmåling er viktig, men det er også viktig at vi tar hensyn til våre ansattes erfaringer i hverdagen, både ute i feltet og inne på kontoret. Dette er den beste måten å gjøre Eltel til en enda bedre arbeidsplass og tjenesteleverandør i fremtiden."